Mijn aanpak

Om vanuit flow te kunnen leven help ik je om de kracht van je lichaam te verkennen. Jouw lichaam geeft alle signalen die je richting geven, waardoor je kunt meebewegen en waardoor je je optimaal kunt ontwikkelen en werken aan je loopbaan.  

 

Je leert het onderscheid te ervaren tussen gevoelens (en de gedachten over die gevoelens), zoals de angst om zekerheid los te laten en het verlangen om iets nieuws te beginnen.

 

Ik help je om te ervaren dat openstellen en ontvangen meer oplevert dan plannen en risico’s willen beperken. 

 

 

Lijfkracht

Kiezen in je loopbaan

Hoe ontwikkelt je loopbaan zich? Door je innerlijke stem te volgen. Dat is meer dan kiezen voor zekerheid, concurreren met anderen of loopbaanplanning. Maar hoe komt die bij je binnen?

 

De kunst is om met je lichaam samen te werken. Met mijn begeleiding leg je een weg af van contact maken met gevoelens, ze ruimte geven, beluisteren en loslaten. In het voelen ontstaat omvorming van je ‘systeem’. Waar voorheen gedachten leidend waren, wordt nu de ruimte in je lijf en de ingeving richtinggevend.

 

Je wordt uitgenodigd om uit je zelfbedachte kaartenhuis te stappen, de gedachten over je loopbaan meer op afstand te bezien. Je laat je niet langer leiden door angst, aanzien of minderwaardigheid. 

 

Waar kies jij voor? Leven vanuit overvloed of vanuit het drama?

Wat levert het jou op?

Lichaamsgericht coachen is een goed hulpmiddel om heldere keuzes te maken in je werk en loopbaan. Je stapt uit het web van denken, behouden, projecteren en/of redeneren. Als je meer ruimte ervaart om je eigen keuzes te kunnen maken en te zoeken naar manieren om jezelf te ontwikkelen gaat je energie weer stromen.

Bij mij leer je vanuit intuïtie te leven en te werken. Wil je veranderen van baan?

Of wil je voor jezelf beginnen? Voel! Geef jezelf ruimte. Je krijgt helderheid en energie.

Voorbeeld

Een 63-jarige zorgmedewerker wil zijn baan opzeggen en voor zichzelf beginnen. De angst en spanning die dat met zich meebrengt hinderen hem om het verlangen toe te laten en helder te krijgen welke stappen hij heeft te zetten om vorm te geven aan een zzp-bestaan.

Na aanraking ontspant hij en wordt hem als vanzelf duidelijk welke keuzes hem worden aangereikt en hij te maken heeft.

Om voluit te kunnen

leven en werken,

moet je ruimte maken

in je lijf.

​© 2020  Lijfkracht | Kastanjelaan 112 | Nijmegen | 0614 161124