top of page

De Lijfkrachtmethode

 

Wat beloof ik?

Lijfkracht helpt je om te leren ontspannen, te herstellen en te leven vanuit vrijheid.

Met aanraken, coaching en therapie. Je kunt als resultaat verwachten:

 

  • Ontspanning. Je ervaart meer ontspanning en kunt makkelijker alle sensaties (gevoelens, pijn, spanning) en behoeften toelaten. Je ontwikkelt een keuze hoe je daar mee wilt omgaan en wat je eventueel wilt veranderen. Je verlegt je aandacht meer naar je lijf, zodat je beter contact hebt met jezelf, met anderen en met het leven.

  • Herstel. Je herstelt je lichaam en geest door ontspanning. Spieren, organen en huid worden vitaler en daarmee ook de fysieke, psychische en mentale balans. Je laat opgeslagen emoties toe; je heelt beter.

  • Ruimte. Je verwerft meer ruimte en openheid, hierdoor vertrouw je vaker op invallen en inspiratie, die je de weg wijzen en die helemaal ‘kloppen’.

Hoe werkt het?

Aanraken helpt. Je verlegt hiermee de aandacht en komt dieper in je lijf; je ontwikkelt een gewaar-zijn van alles wat om aandacht vraagt, ook wat je verdrongen hebt. Je ervaart dat je niet de spanning, angst of onrust bent, omdat je met meer afstand er naar kunt kijken. Je hoeft het verdriet, de band om je buik of je hoofdpijn niet langer te begrijpen, te onderdrukken of te 'managen'. Spanningen, klachten, gevoelens en gedachten worden gereedschappen, helpers. Je leert ook beter kijken naar de onderliggende patronen en overtuigingen die je gedrag hebben bepaald.

 

Zo groeit het vermogen om anders met jezelf en de omstandigheden om te gaan. 

Omdat je niet langer bij de ander, situaties en overleven begint, maar met waarnemen en aanwezigheid in je lijf, ervaar je ontspanning, ruimte en meer bewustzijn. Je gaat emoties niet langer inslikken of verdringen, maar uiten. Je gaat niet langer de ander pleasen of jezelf bewijzen, maar observeert beter en gaat staan voor wat je ervaart. Je verliest jezelf minder snel omdat je meer ruimte inneemt en daardoor vanzelf grenzen stelt.

Met lichaamsgerichte therapie verplaats je dus je aandacht en bevorder je ontspanning, herstel en aanwezigheid. 

 

Een sessie

​Een sessie bestaat uit zelfonderzoek, aanraken en coaching. We bespreken jouw verlangen (en je weerstanden). Daarna volgt het zelfonderzoek: wat precies vraagt aandacht? 

 

Het doel is om ruimte te geven aan wat zich aandient. Ik bevorder dat vervolgens met aanraken. Tijdens het aanraken lig je op een massagetafel. Ik werk met biologische olie. Huidcontact geeft de diepste contactmogelijkheid met je binnenwereld.

Het aanraken kan zowel zacht als stevig zijn; hopelijk kun je dieper in je lichaam aanwezig zijn. Naast de fysieke spanning in de spieren, gewrichten en weefsels, raak ik ook de onderliggende gevoelens, spanningen en/of blokkades aan.

Door ze helemaal toe te laten, krijgen je lichaam en geest letterlijk de ruimte om te ontspannen. Je maakt contact met dat wat verdrongen was of wat je alsmaar wilde controleren. Je kunt gevoelens, gedachten en spanningen toelaten en misschien ook wel onderzoeken laten gaan.

Ik sluit af met coaching. Welke ervaringen zijn van belang? Welke patronen en overtuigingen spelen hier een rol? Hoe je komt tot nieuwe inzichten en versterkende patronen?

 

Help. Ik wil me niet zo maar blootgeven!?

Het kan inderdaad nogal een drempel zijn om je bloot te geven; zowel je lichaam als je ziel en zaligheid. In beide gevallen heb jij echter de regie. Jij bepaalt in het zelfonderzoek hoe ver je gaat in het delen van je zelf.  

Op tafel kun je gerust (deels) je kleding aanhouden. Je ligt altijd afgedekt. En jij bepaalt wat je nodig hebt. Ik vraag altijd bij het begin, na tien minuten en halverwege of je je op je gemak voelt en of je iets nodig hebt. Zo kun je vorderingen ervaren. 

IMG_8762.JPG
streamer-web8.jpg
bottom of page