Tarief & voorwaarden

 

Tijdsduur en frequentie

Een sessie duurt 75 minuten. Een coachings-traject bestaat uit drie tot vijf sessies. Een twee-wekelijks ritme heeft de voorkeur. Na de eerste en derde sessie is er een kort evaluatie-moment.

Tarief

Een sessie van 75 minuten kost € 80  (excl. 21% btw). Als je de kosten niet kunt declareren bij je werkgever of kunt opvoeren als coachingskosten zijn alle bedragen incl. 21% btw. 

Vooraf en na afloop

Voorafgaand aan de sessie is het goed om even te douchen en niet te veel te eten of te drinken. 

Neem na elke sessie even de tijd, wandel even een stukje, laat het bezinken.

Schrijf op wat je beleeft, zo nodig elke dag, zodat je je bewust wordt van je gedrag, de verandering(en) en keuzes die je wilt verhelderen. Drink voldoende water, kruidenthee of drank zonder alcohol.

Annuleren

Een afspraak annuleren of verzetten kan. Doe je dat tot 24 uur van tevoren dan wordt de gereserveerde tijd niet doorberekend. Als je wijzigt binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak, betaal je het volledige bedrag. 

Privacy

Ik bewaar je adresgegevens voor de behandeling, facturering en nieuwsbrief. Hiernaast ben ik wettelijk verplicht om het verslag te bewaren. Hierin staan ook je persoonsgegevens. Ik hou deze gegevens geheim. Lees hier mijn privacyverklaring.

Klachtenregeling 

Ik begeleid je vanuit deskundigheid en met een oprechte intentie. Desondanks kan het voorkomen dat je een klacht hebt over mijn dienstverlening. Ik nodig je uit om de klacht rechtstreeks met mij te bespreken; zo kan ik de kwaliteit verbeteren. Mocht je dat niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke - door het ministerie van VWS erkende - klachtenfunctionaris. Ik ben Wkkgz-geregistreerd (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Mijn praktijk is daartoe aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) onder nummer 730500. ​Je kunt met een klacht contact opnemen met het NIBIG

Rol werkgever

Werkgevers zijn verplicht om psychosociale arbeidsbelasting (psa) te voorkomen. Psychosociale arbeidsbelasting kan ontstaan als gevolg van werkdruk of werkstress. Werkgevers willen langdurig ziekteverzuim graag voorkomen. Daarom zijn ze vaak bereid te investeren in het voorkomen van werkstress en in de loopbaan van hun werknemers. 
 

4.jpg