top of page

Ontspannen in werk

De percentages werkenden met chronische stress, overspannenheid en burn-out stijgen. Studenten ervaren een toenemende prestatiedruk. Nederland is mentaal steeds zieker. Wat is er aan de hand? En wat kun je doen?

In mijn praktijk zie ik geregeld professionals in de zorg, ict en onderwijs die veel werkdruk ervaren. Ze hebben hun cognitieve kwaliteiten goed ontwikkeld. Maar zijn de balans tussen presteren en ontspannen gaandeweg gaan verliezen. Het lijf geeft signalen die men te lang negeert, zoals spanningen, rsi-klachten, minder goed slapen of de behoefte hebben om meer te gaan drinken.

Ruimte

In bijna alle gevallen ervaart men te weinig ruimte. Ruimte om afstand te nemen, om te ontspannen en om beter aanwezig te zijn. Dit verlies is gegroeid door de toenemende controle-cultuur. Het systeem eist werken volgens een protocol en minder volgens eigen inzichten.


Data zijn meer leidend dan intuïtie in de besluitvorming. Alle handelingen dienen verantwoord te worden met nauwkeurige rapportages. Regels en afspraken leiden tot een afname van eigen verantwoordelijkheid. Klantgerichtheid neemt het over van een gelijkwaardige relatie.

Het gevolg is dat de aandacht ongemerkt verschuift van de mens naar het systeem. Je verlegt daarmee de aandacht van binnen naar buiten. Je verliest daarmee de ruimte om vanuit verbinding en vertrouwen je werk te kunnen verrichten. Voldoen aan anderen en aan het systeem maakt dat je jezelf verliest.


Thuiskomen

Het is echter mogelijk om jezelf terug te vinden. Door meer met je aandacht in je lijf te komen en te blijven. Dat noem ik ‘thuiskomen’. Als je daar vaker bent groeit je innerlijk kompas. Gedachten, gevoelens en oordelen komen en gaan, zonder dat je er meteen op hoeft te reageren. Verwachtingen van anderen zijn niet meer leidend. Je bent meer bewust aanwezig in alles wat je doet.

De innerlijke kennis wordt vanaf nu weer richtinggevend. Je hanteert zo beter je grenzen, ervaart meer openheid en energie. Je bent niet langer een speelbal van alle regels, maar voelt ruimte temidden van het knellende systeem.


Wil je dit ook ervaren? Je bent van harte welkom.

Comments


bottom of page